Diagnostika auta

S rozvojom moderných technológií dochádza k výrazným pokrokom aj v oblasti diagnostiky áut. Dôležitým medzníkom bola štandardizácia riadiacich výstupov schválením americkej normy OBD II. Postupne vznikol k tejto norme aj európsky ekvivalent EOBD, záväzný pre všetky krajiny Európskej únie. V praxi to teda znamená, že väčšina najmä novších automobilov vyrobených od roku 2000 disponuje štandardizovaným OSBD II konektorom umiestneným v spodnej časti palubnej dosky. Ten slúži na pripojenie notebooku, alebo iného špeciálneho zariadenia k riadiacej jednotke. Následne po úspešnom prepojení a nainštalovaní potrebného programu počítač zobrazí všetky potrebné informácie o automobile, vrátane jeho porúch.

 Hlavným cieľom autodiagnostiky je prostredníctvom špeciálnych programov:

  • zistiť základné údaje o vozidle,
  • diagnostikovať aktuálne poruchy vozidla,
  • preskúmať stav bezpečnostných, užívateľských systémov,
  • odstrániť chybné hlásenia,
  • zmazať neaktuálne informácie.

Na základe použitých diagnostických metód rozdeľujeme diagnostiku na:

Sériovú diagnostiku (vnútorná) – spočíva v komunikácií diagnostického programu s jednotlivými riadiacimi jednotkami automobilu. Dokáže prečítať tzv. pamäť porúch, nastaviť otáčky voľnobehu, či merať napätie jednotlivých senzorov. V prípade potreby je schopná všetky údaje vymazať  a resetovať do továrenských nastavení. Podkategóriou sériovej diagnostiky je špeciálna diagnostika zahŕňajúca zariadenia určené na editáciu tých oblastí riadiacich jednotiek, ktoré sú chránené.

Paralelná diagnostika (vonkajšia) – môže sa vykonávať dvojakým spôsobom. V  domácich podmienkach prostredníctvom multimetra, prípadne osciloskopu. Autorizované servisy však disponujú špeciálnymi testermi, ktoré sú prepojené medzikusom a zapojené medzi riadiacu jednotku a kabeláž. Pomocou zariadení paralelnej diagnostiky môžete merať  rôzne fyzikálne veličiny (tlak, napätie) snímačov a ďalších elektrických zariadení automobilu. Vzhľadom na jej obmedzené funkcie a neschopnosť čítať pamäťové poruchy je vhodná skôr na diagnostiku starších automobilov, ktoré nie sú kompatibilné so zariadeniami sériovej diagnostiky.

Kde sa diagnostika automobilu vykonáva?

Väčšina výrobcov automobilov ponúka svojim klientom možnosť diagnostiky auta v autorizovaných servisoch. Tie disponujú špeciálnymi zariadeniami presne určenými na konkrétny typ vozidla. Cena diagnostiky sa pohybuje od 35 eur v závislosti od komplexnosti a závažnosti.

Lacnejšou alternatívou sú autoservisy, ktoré na diagnostiku využívajú univerzálne prístroje vhodné pre všetky typy vozidiel. V tomto prípade však treba počítať s rizikom, že nie vždy toto zariadenie poruchu odhalí.

Základnú, orientačnú diagnostiku si môžete vykonať aj doma prostredníctvom vlastnej diagnostiky automobilu. Tú si môžete zakúpiť už od niekoľko desiatok eur v závislosti od jej výkonu a funkcií.

 

 

Posted in Základné návody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *