Geometria kolies

Určuje správne nastavenie uhlu jednotlivých kolies tak, aby sa zabezpečila celková stabilita vozidla a zachovala stanovená životnosť pneumatík. Každé vozidlo má výrobcom stanovené hodnoty geometrie kolies. Dodržiavaním týchto predpisov nielenže minimalizujete opotrebovanie behúňa pneumatík, ale i spresníte ovládateľnosť vozidla.

Podľa akých parametrov sa geometria vozidla určuje závisí od predpisov výrobcu a typu nápravy. V prípade automobilov s neriadenou nápravou sa určuje predovšetkým:

  • Uhol odklonu kolesa: označuje uhol o ktorý je odklonená zvislá os kolesa od zvislej roviny. Ak koleso smeruje von, čím dochádza k opotrebovaniu behúňa z vnútornej strany, hovoríme o pozitívnom odklone Pri negatívnom odklone sa koleso vychyľuje dovnútra, opotrebovanie behúňa sa teda zvyšuje z vnútornej strany. Každé vozidlo má individuálne predpísanú hodnotu odklonu kolesa. V súčasnosti však pre všetky automobily platí max. tolerancia pri meraní uhlu odklonu ± 10’.
  • Zbiehavosť kolies: určuje rozdiel vzdialenosti kolies na vnútornom okraji ráfika vo výške polomeru jednotlivých kolies nad vozovkou. V prípade, že vzdialenosť zadných kolies je väčšia ako predných, hovoríme o zbiehavosti vozidla. Pri rozbiehavosti kolies je situácia opačná, predné kolesá sú v porovnaní so zadnými v podstatne väčšej vzdialenosti od seba. Ak hodnota zbiehavosti kolies prekračuje max. toleranciu  ± 5’, môže dochádzať k nadmernému opotrebovaniu behúňa a nesprávnej stabilite automobilu na vozovke.

Pri geometrií automobilov s riadenou nápravou sa vrátane odklonu a zbiehavosti kolies meria:

  • Príklon a záklon čapu riadenia: spočívajú v uhle zvierajúcom os čapu riadenia a zvislice do roviny kolmej pri príklone, alebo rovnobežnej pri záklone. Ich hodnota ovplyvňuje nielen riadiacu silu na kolesách, ale i riadenie stability vozidla. Veľkosť príklonu a záklonu nie je možné stanoviť priamo, iba odvodením od ostatným veličín závislých na zmene uhla pri otočení kolies. Ideálna veľkosť je stanovená výrobcom s maximálnou toleranciou ± 15’.
  • Diferenciačný uhol: meria sa pri 20° natočení vnútorného kolesa a udáva o koľko je vnútorné koleso zatočené viac ako vonkajšie. Na to, aby všetko fungovalo správne je potrebné aby hodnota diferenciačného uhla bola rovnaká tak pri otočení kolies vpravo, ako i vľavo.

Kedy je potrebné si dať urobiť geometriu vozidla?

Kontrola a meranie vyššie spomínaných uhlov nie je finančne, ani časovo náročný úkon. V autoservise vám s využitím špeciálnych prístrojov geometriu kolies urobia do 30 minút za pár desiatok eur. Odporúčame si ju dať skontrolovať minimálne raz za rok. Samozrejme, ak pociťujete, že vozidlo smeruje do jednej strany, alebo ste vošli do väčšej jamy, dajte si vykonať geometriu kolies čo najskôr. So správne nastavenou geometriou budete jazdiť bezpečnejšie a výrazne znížite opotrebovanie behúňa pneumatík a spotrebu paliva.

Posted in Základné návody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *