Výmena spojky

Neoddeliteľnou súčasťou pohonného systému  automobilu je spojka uložená medzi  motorom a prevodovkou, konkrétne na zotrvačníku.

Skladá sa z troch rôznych kotúčov, hnacieho kotúča a prítlačného kotúča uprostred ktorých sa nachádza trecí kotúč tzv. lamela.  Vzdialenosť jednotlivých kotúčov môže vodič ľubovoľne meniť  prostredníctvom spojkového pedálu, ktorého stlačením sa prítlačný kotúč vzdiaľ uje od zotrvačníka. Naopak vo chvíli, keď vodič spojkový pedál pomaly uvoľňuje, hnací a prítlačný kotúč začínajú zvierať  trecí kotúč a posúvať ku sebe. Keďže trecí kotúč sa nachádza na hriadeli prevodovky zároveň prichádza k jeho postupnému otáčaniu, vďaka čomu sa  auto dostáva do pohybu.

Hlavnou funkciou spojky je teda uviesť vozidlo do pohybu, v prípade potreby ho zas zastaviť, alebo zmeniť rýchlostný stupeň.

Ako správne používať spojku?

S prihliadnutím na jej činnosť a využitie, je jednou z najviac zaťažovaných súčastí  vozidla. Na výrobu  spojky sa tak používajú najmodernejšie trecie materiály, organické kompozity  a množstvo ďalších látok, ktoré výrazne znižujú jej opotrebovanie. Stav a životnosť spojky však ovplyvňuje nielen materiál, ale predovšetkým  spôsob jazdy a zručnosti vodiča.

Aby  vám spojka vydržala funkčná čo najdlhší čas musíte s ňou zaobchádzať citlivo a dodržiavať 5 základných pravidiel:

  1. Brzdite motorom, v žiadnom prípade nie spojkou. V zákrutách, či nebezpečných úsekoch si zľahka pribrzdite, alebo ak je to potrebné preraďte na iný rýchlostný stupeň. Dlhodobým zašliapnutím spojky dochádza k jej výraznému a nadmernému opotrebovaniu.
  2. Pri zastavení v kopci nikdy neudržujte auto na jednom mieste prostredníctvom spojky, tá sa v takomto prípade extrémne ohrieva a opotrebováva. Počas rozbiehania v kopci používajte ručnú brzdu a spojku sa snažte mať stlačenú čo možno najkratšie.
  3. V kolóne, pri semafore, alebo jednoducho v situácií, ktorá si vyžaduje zastavenie na určitú dobu, zaraďte neutrál a nestojte na spojke.
  4. Počas preraďovania jednotlivých rýchlostí spojku stlačte svižne, rýchlo preraďte a opatrne púšťajte. Pri dlhodobom stlačení sa poškodzuje ložisko, ktoré budete musieť v krátkom čase vymeniť.
  5. Vyhýbajte sa častému stláčaniu spojky a neodkladajte si nohu na spojku. V súčasnosti u väčšiny moderných áut spojka zaberá už vo vyšších polohách, vplyvom čoho dochádza k prekĺzavaniu lamely a zbytočnému zaťažovaniu ložiska.

Video z výmeny spojky

V akom časovom intervale je potrebné spojku vymeniť ?

Pri šetrnom zaobchádzaní a dodržiavaní predchádzajúcich pravidiel sa životnosť spojky pohybuje okolo 100 000 km.  Varovným signálom, že nastal čas na výmenu spojky môže byť napríklad opotrebovaná lamela , pričom po zaradení rýchlosti sa automobil  ťažko rozbieha. Pomerne častá je aj porucha spojkového ložiska prejavujúca sa škripľavým zvukom pri stlačení pedálu.

V prípade, že sa vám pokazí ložisko, alebo opotrebuje lamela,  vymeňte vždy celú sadu.  Výmena spojky je však pomerne náročný úkon , vyžadujúci  nielen dostatočné odborné znalosti, ale aj špeciálne náradie. Odporúčame ju teda realizovať  s pomocou odborníka, alebo v servisoch, kde sa jej cena pohybuje od  100- 300 eur.

Related Post

Posted in Základné návody and tagged .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *